گنجشک

من از مجاورت یک درخت می آیم؛ که روی پوست آن، دست های ساده غربت اثر گذاشته بود: به یادگار نوشتم خطی ز دلتنگی

نوشته ای از خود خود خدا ...

آیا اندیشیده ای چقدر تنها خواهی بود ؟ ساعتی؟          روزی؟              ماهی؟                   سالی؟              چند هزار سال؟                 چند میلیون سال؟ با خودت فکر کن ... ادامه مطلب
/ 45 نظر / 12 بازدید
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
8 پست