نوشته ای از خود خود خدا ...

آیا اندیشیده ای چقدر تنها خواهی بود ؟

ساعتی؟

         روزی؟

             ماهی؟

                  سالی؟

             چند هزار سال؟

                چند میلیون سال؟

با خودت فکر کن و بیاندیش.

هرقدر که قرار است پس از مرگ با من تنها

باشی در دنیا با من انس بگیر، اگر لحظه ای،

لحظه ای

و اگر همیشه، همیشه.

/ 45 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خودکار بی رنگ

وسلام نام خداست . ما هميشه صداي بلند را مي شنويم.پر رنگ ها را مي بينيم.سختها را مي خواهيم... غافل از اينکه خوبها اسان ميايند.بي رنگ ميمانند. و بي صدا مي روند. عيدفطر هم مبارک. مهم نيست که چند وقت چند وقت به روز کنی.مهم اينه که چی مينوسيی.

نيلوفر

سلام این بار از رسیدن پاییز می گم و... به روزم منتظر شنیدن صدای پات هستم

خودکار بی رنگ

وسلام نام خداست . ما هميشه صداي بلند را مي شنويم.پر رنگ ها را مي بينيم.سختها را مي خواهيم... غافل از اينکه خوبها اسان ميايند.بي رنگ ميمانند. و بي صدا مي روند. ببخشيد فضولی می کنم. اما نظر شخصی من در مورد نوشتن اينه که اتفاق هايی که امروز برام افتاد که از ديد خودم و اون چه که برداشت کردم بنويسم. يا اگر امروز هيچ اتفاقی برام رخ نداد از چيزهايی که توی اين دنيا بهشون فکر می کنم بنوسيم. حالا يا بد می شه يا خوب اما می نويسم تا به فهمم که چه جوری فکز می کنم.

خودکار بی رنگ

وسلام نام خداست . ما هميشه صداي بلند را مي شنويم.پر رنگ ها را مي بينيم.سختها را مي خواهيم... غافل از اينکه خوبها اسان ميايند.بي رنگ ميمانند. و بي صدا مي روند. اول اينکه دختر کوچولو رو حذف کن چون وبش رو حذف کرده... سوم اينکه يک توصيه برادرانه داشتم که انگار الان يادم نمی ياد.

خودکار بی رنگ

وسلام نام خداست . ما هميشه صداي بلند را مي شنويم.پر رنگ ها را مي بينيم.سختها را مي خواهيم... غافل از اينکه خوبها اسان ميايند.بي رنگ ميمانند. و بي صدا مي روند. می دونم اگه اين حرف رو بزنم .زندم نمی زاری... . بنابراين همی جا ازت عذر خواهی می کنم. ديروز که نظرت رو از توی گوشيم خوندم(چون gprsايرنسل مجانی بود)يادم امد که چی می خواستم بگم.اما تا لان نتونستم بنويسم.ولی مشکل اينجاست که چيزی يادم نمی ياد.ولی می دونم که می خواستم يک فضولی کنم. لطفا ديگه با من شماشما حرف نزن.خيلی ممنون.

خودکار بی رنگ

وسلام نام خداست . ما هميشه صداي بلند را مي شنويم.پر رنگ ها را مي بينيم.سختها را مي خواهيم... غافل از اينکه خوبها اسان ميايند.بي رنگ ميمانند. و بي صدا مي روند. ببخشيد به شما قول می دم اگر دفعه ی ديگه ايرانسل سرويسی مجانی داشت به شما اطالع دهم. می خواستم بگم تو که اين قدر قشنگ احساست رو در مورد وقايع و خاطره هات می نويسی. چرا منتظر می مونی که فرصتی برای نوشتن پيش بياد. چرا خودت اون فرصت رو ايجاد نمی کنی. در ضمن با خودت قرار بزار که حتما هر چند روز يک بار بيای و وبت رو به روز کنی.مطمئن باش که خيلی موضوع برای بيان احساست پيدا می کنی.(اين همون فضولی يا توصيه ی برادرانه بود.) به روزم.

خودکار بی رنگ

وسلام نام خداست . ما هميشه صداي بلند را مي شنويم.پر رنگ ها را مي بينيم.سختها را مي خواهيم... غافل از اينکه خوبها اسان ميايند.بي رنگ ميمانند. و بي صدا مي روند. به روزم. ممنون اما من بار اول که می بينم.می تونستی به عنوان نظر خصوصی بارم می زاشتی.